• Suche
savills
MallorcaCopyright

Upphovsrätt

Jag hoppas att du trivs med ditt besök på Balearic Properties nya webbplats.

Alla bilder på domänerna www.balearic-properties.com, www.casa-mallorca.de, www.balearic-properties.se och associerade webbplatser är BALEARIC PROPERTIES exklusiva egendom och skyddas under spansk och internationell copyrightlag.

Alla bilder och all text på webbplatsen är Balearic Properties exklusiva egendom. Innehåll får inte laddas ner på annat sätt än via webbläsarens normala visningsprocess.

Innehåll får inte kopieras till en annan dator, föras över, publiceras, återskapas, lagras, manipuleras, projiceras eller på annat sätt ändras, inklusive på digitalt sätt eller med annat material, genom att använda en dator eller annan elektronik, eller på något annat sätt, utan Balearic Properties skriftliga tillstånd och vid erläggande av en avgift eller annat arrangemang.

Inga bilder eller texter tillhör allmänheten. Att använda en bild som grund för fotografering eller illustration bryter mot upphovsrätten.

Balearic Properties skyddar sina intressen. Om ett brott mot lagar och regler upptäcks kommer du att meddelas och faktureras en summa som inte är mindre än tio gånger branschens standard och/eller åtalas för brott mot upphovsrätten. Varje bild som kopieras och publiceras på tredje parts webbplats kommer att faktureras en minimiavgift om 500 euro per bild.

Vänligen kontakta Balearic Properties om du har frågor kring upphovsrätten.